Favicon til Avisa Frøya

Avisa Frøya

Avisafroya.no er en lokalavis som dekker nyheter, hendelser og annen relevant informasjon for Frøya. Avisen ble startet av Tore Strømøy i desember 2010 og har etablert seg som en heldigital avis med fokus på å dekke alt som skjer på Frøya og blant frøyværinger. Avisa Frøya ble en del av Polaris Media i 2021, noe som styrker deres posisjon og fagmiljø. Avisen har som mål å holde både lokale innbyggere og de i resten av verden oppdatert om hva som skjer i kommunen.

Besøk Avisa Frøya

Overskrifter fra Avisa Frøya